Общностно месене на 15.11.2014 по проект „Хляб за социална промяна“

CYMERA_20141114_194926 CYMERA_20141114_201209 CYMERA_20141114_201215