Терапевтично месене на хляб с жени, жертви на домашно насилие

IMGP4446 (1)Последователност на дейностите в етапите на сесията:

  1. Приветствие към участниците.
  2. Припомняне съставките и етапите на замесване на тестото.
  3. Замесване на тесто.
  4. Изработване на хлебни фигури. Дискусия на тема „Разочарованието и как се справям с него”.
  5. Игра „Определения”.
  6. Разказ „Разочарованието“ и беседа.