Час по забавна кулинария с хора с умерена умствена изостаналост

Дата: 09.01.2014 г.,

IMGP4491 (1)

Място на провеждане: гр. Пловдив, Многофункционален социален център на БЧК

Водещ на работното ателие: Елена Панова

 Наблюдавани елементи на промяна:

•   Емоционални процеси през различните етапи на дейността:

-     при работа с тесто – изразяват радост и приятни емоции от допира с тестото, удовлетворение от това, което сами са направили от тесто, това е периода на най-активно общуване по между им.

-     по време на двигателните игри – всички се включват активно, игрите преминават емоционално, чувстват се щастливи. Двигателните игри винаги са един от най-желаните етапи на работното ателие.

•    Поведенчески процеси – концентрация и устойчивост на вниманието и по-продължително задържане на дискутираната тема, оказване на взаимна помощ по между си, изградени хигиенни навици. При хората с умствена изостаналост се наблюдава ниско ниво на оценка и самооценка, но в групата се увеличава броя на участниците, при които вече е изградено повишено ниво на самооценка. Те харесват изработените от тях изделия и ги показват на всички, като подчертават, че са ги направили те. Има много добра комуникация между участниците.

•   Познавателни – при обсъждането на елементите и етапите на замесването на тестото – трудно правят метафори. В това работно ателие се запознаха с характерните специфики на годишните сезони и тяхната посладователност в годишния цикъл.

•   Физическо развитие – изработването на хлебни изделия подпомага подобряване на координацията и точността, подпомага развитие на фината моторика на ръцете и сръчността. В началото липсваха умения за месене, но в последното работно ателие всички участници замесват самостоятелно тестото и включват и двете ръце при месенато.