Гостуване на Ева Бакеслет в Пловдив по проект Хляб за социална промяна

Ева Бакеслет, експерт по арт-терапия и социална промяна чрез искуство, гостува в Пловдив в рамките на проект „Хляб за социална промяна“ с входящ номер BG05/470 получи финансиране в рамките на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Проектът е по тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ и тематичен приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на целевите групи“. 

На 22 септември се проведе уъркшоп-презентация на Ева Бакеслет, където тя разказа за социалните практики в своята държава и как изкуството, социалният активизъм и терапията се пресичат и съчетават теорията с практиката, за да се постигнат устойчиви резултати в условия на динамични промени. Със замесване на хляб заедно с гостите беше демонстрирана връзката между живите култури, приподните процеси и връзката им със социалните отношения и модели на поведение. Също така присъстващите имаха възможност да разберат каква е връзката между микробиологичните процеси на ферментация при хляба и млякото и тази при процесите в една общностна динамика, какво е социална скулптура, както и какво можем да научим от бактериите, които си сътрудничат и обменят енергия и информация, за да може един хляб да втаса.